SKANSEN 10 – OTTA

Med utsikt til Lågen og E6 har vi en stor eiendom på Skansen i Otta.
Mekonomen Mjøsbil er leietaker sammen med Volvo forhandler og Mekonomen Bilverkstedet Øya Bil.