VI KAN NÆRINGS-
EIENDOM

MM Eiendom forvalter næringseiendommer for selskapene Malterud Eiendom AS, Markestad Eiendom AS og MM-Eiendom AS. I tillegg driver vi Kirkeby Selvvask, som er et moderne og effektivt selvvaskeanlegg.

Vi har kontor i Ringvegen 8B på Gjøvik, og de største utleiearealene ligger også på Kirkeby i Gjøvik kommune.

Totalt disponerer vi over 30.000 kvm., og er utleier til over 60 store og små bedrifter.

Vi ønsker et tett og godt samarbeid med våre leietakere, og vårt største ønske er at alle som leier hos oss skal ha kostnadseffektive og gode lokaler til sitt formål, slik at lokalene er med og sikrer bærekraftig virksomhet.

Gode system for HMS, brann, orden og vedlikehold er viktig for oss, og vi har egen driftsleder som følger tett opp, slik at alt er i orden til enhver tid.

Vi ønsker å bidra aktivt til næringsutvikling, og har du behov for næringslokaler, -ta kontakt, så ser vi hva vi kan bidra med!

VÅRE EIENDOMMER