RINGVEGEN 11 – GJØVIK

Vi er utleier av 2 seksjoner i Ringvegen 11, for Mjøslab og Mattilsynet.